Fjelldilten

Postkasser er hengt opp på ti fjellturmål

Juvgjelet, Tjønnryggen, Knippen, Kutjønn, Jenteskardsknappen, Rustakampen, Geithøi, Langranden, Skriuhøe og Høyrokampen.

Rutebeskrivelse finn du i skjemaet nedanfor. Alle turane er innanfor kartet «Jotunheimen vest».

Diplom og t-skjorte til alle som er minst éin gong på alle turmål. Vandreskjold til mann og kvinne som er på flest turar. Den som vinn skjoldet tri gonger får det til odel og eige. Det blir også utdelt ein premie til den personen under 16 år som er på flest turer. (Den personen må også ha vore på alle postane, dette gjeld også vandreskjoldet)

Fjelldilten t-skjorte til barn
T.o.m      6 år – minst 2 ulike postar
Frå   7 –  8  år – minst 5 ulike postar
Frå   9 – 12 år – minst 7 ulike postar
Frå 13 – 16 år – alle postar

Sommarpostane er ute i tida 1/6 – 14/10  (10 poster)

Vi ynskjer alle mange gode turar!

 • Gjuvgjelet1
  Gjuvgjelet
 • utsikt frå vesle høyrokampen
  Utsikt frå Vesle Høyrokampen
 • Rustakampen
  Rustakampen
 • Rustakampen innskriving i boka
  Rustakampen – innskriving i boka
 • Langranden2
  Langranden
 • Langranden
  Langranden
 • Kutjønn1
  Kutjønn
 • På tur ned frå Kutjønn
  På tur ned frå Kutjønn
 • Jenteskardsknappen
  Jenteskardsknappen
 • Utsikt fra Knippen3
  Utsikt frå Knippen
 • Knippen
  Knippen
 • IMG_0856
  Knippen
 • Utsikt over Kutjønn
  Kutjønn
 • Høyrokampen2
  Vesle Høyrokampen
 • IMG_1898x
  Rustakampen
 • null

Sjå oversikt over turane

Last ned oversikt her

Fjelldilten turkart